Deze waarde geeft aan hoe schoon de lucht is:
- Onder 75 betekent dat de lucht schoon is (de verlichting is dan blauw);
- Tussen 75 en 150 betekent dat de lucht gemiddeld vervuild is (de verlichting is dan geel);
- Boven de 150 betekent dat de lucht sterk vervuild is (de verlichting is dan rood).